Žena v mořské zátoce (Kars ( Karpeles ) Jiří ( Georges ))