Kars ( Karpeles ) Jiří ( Georges )

 • * 02.05.1880 (Kralupy nad Vltavou (Česká republika))
  + 06.02.1945 (Ženeva (Geneve) (Švýcarsko))


  ? - ? Akademie výtvarných umění, Mnichov (München), ?


  0 - 0 Praha, Praha
  0 - 0 Paříž (Paris), Paříž (Paris)
  0 - 0 Mnichov (Müchen), Mnichov (München)
  0 - 0 Španělsko, _ (1906-1907 studijní cesta)
  0 - 0 Portugalsko, _ (1906-1907 studijní cesta)
  0 - 0 Ženeva, Ženeva (Geneve)


  Autorská
  1965/03/21 - 1965/04/21 Georges Kars, Galerie Vincence Kramáře, Praha

  Společná
  1931/05 - 1931/07 L´École de Paris. Grafiky, kresby, akvarely a pastely, Obecní dům, Praha
  1963/02/10 - 1963/03/15 Obrazy, sochy, grafika: Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962, Dům umění, Olomouc
  1973 České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: Díl II. Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy, Sbírka moderního umění, Praha
  1974 České malířství XX. století, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
  1983/09/15 - 1983/12/04 České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc
  1984/05/05 - 1984/09/30 Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
  1988/05/03 - 1988/06/05 Přírůstky 1985 - 1987, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha
  1988/11/20 - 1989/01/29 Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1989/05 - 1989/06 Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
  1990 Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek, Pardubice
  1990/03 Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Okresní galerie výtvarného umění, Most
  1996/04/30 - 1996/09/08 V prostoru 20. století, České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, výstavní sály, Praha
  2001/10/19 - 2002/02/03 Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
  2003/06/04 - 2003/09/14 Umění teskné fantazie II: Ze soukromé sbírky Patrika Šimona, Galerie Zlatá husa, Praha
  2004/09/01 - 2004/09/11 4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností - výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
  2005/09/19 - 2005/09/24 Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
  2005/11/28 - 2005/12/02 Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
  2007/05/17 - 2007/07/08 Bernard Reder: sochy, kresbym dřevoryty / sculpture, drawings, woodcuts, Tibor Honty: fotografie / photographs & Bacon, Bauernfreund, Brömse, Filla, Grossová-Adlerová, Kars, Nemes, NOwak, Reiner, Štursa, Wortnerův dům Alšovy jihočecké galerie, České Budějovice
  2007/11/07 - 2008/02/04 Grund, Mucha, Čapek... Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa, Leopold Museum, Vídeň (Wien)
  2007/11/26 - 2007/11/30 Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
  2008/05/08 - 2008/07/13 Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
  2008/12/03 - 2009/02/28 Sváry zření; Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890 - 1918, Dům umění, Ostrava

  Ostatní
  2004/09/12 4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností, Hotel Holiday Inn, Praha
  2005/09/25 Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
  2007/12/01 Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha


  IČ - jn19990004190
  Skutečné jméno Karpeles, Jiří, 1880-1945
  Odkaz. forma Kars, Georg, 1880-1945
  Kars, Georges, 1880-1945
  Malířství studoval v Mnichově.
  Od r. 1907 působil převážně v Paříži. Svůj ateliér měl však i v Praze, kde pravidelně několik týdnů v roce tvořil.
  Po umělecké stránce spojil vlivy kubismu s expresionismem a fauvismem. Koncem 20. let jeho tvorba charakterizována jako neoklasicistní.
  Po okupaci Francie přesídlil do Švýcarska. Zde spáchal sebevraždu.
  Člen několika moderních zahraničních skupin. Vystavoval ve většině evropských zemí a v Japonsku.
  V r. 1937 uspořádal velkou výstavu v Praze. Jeho obrazy jsou ve správě Městského muzea ve Velvarech a Kralupech nad Vltavou.
  Rytíř Čestné legie, čestný občan města Kralupy nad Vltavou.  Svá prvotní umělecká studia zakončil mladý Karpeles v bavorském Mníšku
  pod Alpou v roce 1905, kdy tamtéž poprvé vystavoval. O rok později si
  celá rodina Karpelesových zkrátila jméno na Kars. Další rok odcestoval
  mladý Kars do metropole nad Seinou, kde se záhy stal členem známé
  umělecké skupiny École de Paris, která se vytvořila kolem dnes
  světoznámého Pabla Picassa. Velkou čáru přes rozpočet udělala Karsovi
  první světová válka, která jej v rakousko-uherském důstojnickém
  stejnokroji zavála až na ruská bojiště. Vrátil se naštěstí nezraněn a
  znovu se rychle zapojil do evropského uměleckého života. V jeho
  malířském projevu se snoubí kubismus, expresionismus a fauvismus, ve
  druhé dekádě se jal tvořit v duchu neoklacisismu. Když se nadějnému
  malíři zastesklo v Paříži po rodné hroudě, nasedl na vlak směr Praha,
  kde měl jak své přátele, tak hlavně ateliér, ve kterém vždy pobyl nějaký
  ten týden a ještě si udělal čas na návštěvu jak svých rodičů, tak
  synagogy v Kralupech. Ve třetí dekádě minulého století vystavoval svá
  díla v řadě evropských zemí, jakož i v tehdy velmi exotickém Japonsku. V
  Praze měl ponejprv pouze dvě menší výstavy, až na počátku roku 1937
  zaplnil svými díly výstavní síň Mánes, kterou tehdy poctil svou
  návštěvou i prezident Beneš. Tou dobou však už začalo být Židům úzko, a
  to nejen v Německu. Po vypuknutí druhé světové války Kars vyměnil Paříž
  za Lyon, aby záhy kvapně odcestoval ke své sestře Else do neutrálního
  Švýcarska. Tato alpská země byla tehdy noemovou archou pro Židy doslova
  z celé Evropy. Bohužel se zde mnozí z nich dozvídali jak o nacistických
  zvěrstvech po celé Evropě, tak o mnohdy velmi tragických osudech svých
  souvěrců, blízkých přátel i vlastních, mnohdy celých, rozvětvených
  rodin. Jiří Kars byl od dětsví velmi citlivým člověkem a otřesné konce
  jeho židovských přátel a kamarádů jím mnohokrát značně otřásly. Bohužel,
  v čase, kdy Paříží už pochodovala vítězná vojska spojenců, ukončil Jiří
  Kars dobrovolně svůj život skokem z pátého patra ženevského hotelu. Jeho
  ostatky byly v červnu 1949 uloženy na Novém židovském hřbitově na
  Vinohradech. Karsova manželka Nora do puntíku splnila přání svého muže a
  odkázala jeho rodnému městu zachráněné obrazy a skicy původně z
  pražského ateliéru. Jen obrazů bylo těsně před válkou na třista, po
  osvobození se jich podařilo velmi pracně dohledat jen padesátčtyři.
  Mnohé z nich uvidíte právě na výstavě v Městském muzeu v Kralupech.


Díla autora v naší galerii

 • Dáma s perlami *

  50 000 Kč
  76 000 Kč
  40 x 28 cm

  výjmečné dílo Kars ( jeho tvorba podobizin je velice omezená ) znalecký posudek 2008 znalecký posudek č.581/2009 umístění : Liberec - Galerie

  Koupit obraz
 • Les Sables

  1928

  kombinovaná technika na zvlněném mačkaném francouském papíře ( spodní podtisk ) název Les Sables - Havre papír na okrajích jemně poškozen jinak v pořádku

 • Na samotě

  1944
  29 500 Kč
  27 x 21 cm

  místy opadaná malba, nutno zrekontruovat původní rám i bildrám,

  Koupit obraz