Kontakt

Galerie malířství  - sdružení vlastníků obrazových a výtvarných děl - umístění děl v následujících lokalitách či u vlastníků
Jablonec n.N. - soukromá galerie, Liberec  - soukromá galerie, Praha - soukromá galerie


Kontaktní telefon: 602 338 170 ( pouze ve výjmečných případech .. informace k výkupu či ohodnocení jsou ZDE )
Kontaktní email :  info@galerie-malirstvi.cz
 
Kontaktní údaje - tvůrce aplikace/správce dat:
Ing. Pavel Kubíček
Palackého 1/1006
Jablonec nad  Nisou 46601
ičo: 62223186
dič: CZ7406112549
 
Obchodní a dodací podmínky pro veřejnost ( při prodeji/nákupu uměleckých děl)
základní návrh kupní smlouvy a smluvní podmínky jsou zde:
 
 
Kupní smlouva  - číslo xx / rok
uzavřená dnešního dne mezi
Prodávající:  xxx
Kupující: xxx
 
uzavřeli tuto kupní smlouvu

I.
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem: xks obrazů x
1. popis, rozměry, identifikace
2. popis, rozměry, identifikace
3. popis, rozměry, identifikace

II.
Prodávající prodává kupujícímu shora uvedenou věc (věci) se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím za vzájemně dohodnutou cenu ze dne xxxxx ve výši xxxx Kč a kupující věc (věci) za tuto cenu kupuje a přejímá do svého vlastnictví.

III.
Stanovená cena bude vyplacena dobírkou/převodem. Náklady na dopravu platí prodávající. Prodávající tímto ubezpečuje kupujícího, že věc je bez technických a právních závad. Vlastnictví věci nabývá kupující převzetím.

IV.
Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají v dobré víře bez jakýchkoliv výhrad. Kupující prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem věci.

V xxxx dne xxxx

podpis ( prodávající kupující )

Partneři :  www.spolehlivyobchod.cz       www.realitypoint.cz        www.najemnici.com

galerie umění, umění, galerie obrazů, seznam obrazů, obrazy, čeští malíři, obrazová galerie, galerie výtvarného umění, české malířství, holandské malířství, galerieumění

 Galerie umění - výtvarné uměni, malířství, české malířství, umělecká galerie, galerie umění,galerie malířstv