Odpočinek v lese (neevidován neevidován)

 • neevidován neevidován

  26 x 21 cm

  není

  olej na dřevě

  figurální kompozice

  výborný


  bez rámu