Moře (neevidován neevidován)

  • neevidován neevidován

    olej na plátně

    krajina

    dobrý
    dobrý