Les (neevidován neevidován)

  • neevidován neevidován

    1932

    61 x 54 cm
    68 x 61 cm

    Příhoda 32 - vpravo dole

    kombinovaná technika

    krajina

    výborný
    výborný


    zaskleno