Koupaliště (neevidován neevidován)

  • neevidován neevidován

    17 x 8 cm

    F. Smrk ?

    akvarel a tuž na kartonu

    figurální kompozice

    výborný
    výborný