Trinkmoc Jaroslav


  • Mařákovec


    - autor z období  z 20-50-tých let
    Pravděpodobně pocházel nebo žil někde kolem Lázní Bělohrad.
    (info Michaela Šiftová)


Díla autora v naší galerii