Štýrský Jindřich

 • * 11.08.1899 (Čermná u Kyšperka (Česká republika))
  + 21.03.1942 (Praha (Česká republika))


  1920 - 1923 Akademie výtvarných umění, Praha, Krattner Karel (Carlo)
  1920 - 1923 Akademie výtvarných umění, Praha, Obrovský Jakub

  1923 - 0 Devětsil (Umělecký svaz Devětsil)
  1933 - 1942 Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes)
  1934 - 0 Skupina surrealistů v ČSR


  0 - 0 Praha, Praha
  0 - 1925 Itálie, _
  1925 - 1928 Paříž (Paris), Paříž (Paris)


  Autorská
  1946/04/04 - 1946/04/25 Jindřich Štyrský, Mánes, Praha
  1966/10 Jindřich Štyrský: Fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Kabinet fotografie Jaromíra Funke, Brno
  1969/03/25 - 1969/05/04 Jindřich Štyrský 1899 - 1942: Malarstwo, rysunek, collage, fotografie, Muzeum Sztuki, Lodž (Lódź)
  2002/04/17 - 2002/08/25 Jindřich Štyrský: Fotografický archiv / Photographic Archives, Galerie Josefa Sudka, Praha
  2007/05/29 - 2007/09/09 Jindřich Štyrský (1899-1942), Dům U kamenného zvonu, Praha

  Společná
  1923 Bazar moderního umění, Dům umělců, Praha
  1931/11/18 - 1931/12/04 Výstava obrazů Štýrského a Toyen, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
  1932/11/27 - Poesie 1932, Mánes, Praha
  1960/11 - 1960/12 Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění, Oblastní galerie výtvarného uměni, Litoměřice
  1963/02/10 - 1963/03/15 Obrazy, sochy, grafika: Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962, Dům umění, Olomouc
  1964/07/24 - 1964/08/19 Jindřich Štyrský a Toyen: Výstava ilustrací, Jednotný závodní klub ROH, výstavní síň, Ústí nad Orlicí
  1966/11 - 1966/12 Štyrský a Toyen 1921 - 1945, Moravská galerie v Brně, Brno
  1967/01 Štyrský a Toyen 1921 - 1945, Mánes, Praha
  1968/05 - 1969/04 50 let československého malířství 1918 - 1968, _, _
  1968/07/07 - 1968/08 50 let československé malby, Alšova jihočeská galerie, hlavní sál, Hluboká nad Vltavou
  1968/10/24 - 1968/11/17 České umění začátku 20. let k padesátému výročí republiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
  1969 Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
  1969/06 - 1968/07 Koláž v českém výtvarném umění, Malinův dům, Havlíčkův Brod
  1973/05/01 - 1973/09/30 Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945, Zámek Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
  1973/06 - 1973/10 Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
  1978 České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
  1981 České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
  1981/05/07 - 1981/06/30 Boje a zápasy českého moderního umění: Výstava na počest 60.výročí založení KSČ, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
  1983/05 - 1983/06 Česká figurativní malba 40. let: III, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
  1983/09/15 - 1983/11/06 20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
  1983/09/15 - 1983/12/04 České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc
  1984/05/05 - 1984/09/30 Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
  1986/04/26 - 1987/09/30 České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
  1987/11/19 - 1988/01/03 Cesty za uměním naší doby: Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
  1988/04 - 1988/10 České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
  1988/04/28 - 1988/06/05 Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové
  1988/05/03 - 1988/06/05 Přírůstky 1985 - 1987, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha
  1988/10 - 1988/12 Linie / barva / tvar, Dům U kamenného zvonu, Praha
  1988/11/20 - 1989/01/29 Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1989/02 - 1989/03 Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice
  1989/02/24 - 1989/03/26 Devětsil, A 20-as évek Cseh avantgardja, Mücsarnok, Palme Haus, Budapešť (Budapest)
  1989/05 - 1989/09 Linie / barva / tvar, Zámek Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
  1990/02/22 - 1990/04/01 Česká kresba XX. století II, Moravská galerie v Brně, Brno
  1993/02/10 - 1993/04/11 El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938: The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, IVAM Centre Julio Gonzáles, Valencie (Valencia)
  1993/06/29 - 1993/09/26 Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
  1993/07/09 - 1993/09/12 Přírůstky: Výběr z let 1987 - 1992, Staroměstská radnice, 2. patro, Praha
  1994 - Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno
  1994/05/27 - 1994/10/16 Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, Bonn
  1995/03 - 1995/04 Umění frotáže, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
  1995/03/08 - 1995/09/03 České výtvarné umění XX. století ze sbírek ČMVU, Dům U černé Matky Boží, Praha
  1995/05/25 - 1995/07/09 Umění frotáže, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
  1996/02/29 - 1996/05/19 Opakované příběhy, Místodržitelský palác, Brno
  1996/04/30 - 1996/09/08 V prostoru 20. století, České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, výstavní sály, Praha
  1996/06/27 - 1996/09/01 Opakované příběhy, Šternberský palác, Praha
  1996/09/12 - 1996/10/28 Osudová zalíbení. Sběratelé moderního umění i. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
  1996/10/15 - 1997/01/05 Český surrealismus 1929 - 1953, Městská knihovna, Praha
  1997/04/18 - 1997/04/13 Surrealistická obraznost a kresba, Palác Kinských, Praha
  1997/06/19 - 1997/08/31 České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
  1997/07/16 - 1997/09/28 Ouplná lůna, Výstavní síň Husova 19-21, Praha
  1997/11/07 - 1998/08/16 Proměny krajiny v českém malířství 20. století, Veletržní palác, Praha
  1998/05/01 - 1998/09/20 Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Zámek Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
  1998/05/04 - stálá expozice České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
  1999/05/13 - 1999/08/01 ... a co sbírky, Salon, Kabinet, Olomouc
  1999/06/03 - 1999/08/15 Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990 - 1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
  2000/02/16 - 2000/04/02 Ozvěny kubismu v českém výtvarném umění, Dům U černé Matky Boží, Praha
  2000/06/17 - 2000/07/02 Z východních Čech, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl
  2000/11/30 - 2001/02/04 Akt v české fotografii / Th Nude in Czech Photography, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
  2000/12/13 - 2001/02/11 100 + 1 uměleckých děl z dvacátého století / 100 + 1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U černé Matky Boží, Praha
  2001/10/19 - 2002/02/03 Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
  2002/04/07 - 2002/06/30 Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou
  2003 - 2004 České umění XX. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
  2004/04/16 - 2004/06/13 Akt v české fotografii 1900 - 2000, Dům umění, Opava
  2004/05/06 - 2004/06/16 Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951, Galerie Františka Drtikola, Příbram
  2004/09/01 - 2004/09/11 4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností - výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
  2004/11 Akt v české fotografii 1900 - 2000, Dom umenia, Bratislava
  2005/06/22 - 2005/09/25 Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2005/06/22 - 2005/09/25 Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, _, _
  2006/06/17 - 2006/07/04 Klenoty českého umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl
  2006/09/27 - 2007/08/19 V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc
  2007/11/06 - 2007/11/30 Vzpomínka na Aventinskou mansardu Otakara Štorcha-Mariena, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
  2007/11/07 - 2008/02/04 Grund, Mucha, Čapek... Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa, Leopold Museum, Vídeň (Wien)
  2007/11/26 - 2007/11/30 Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
  2008/05/08 - 2008/07/13 Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice
  2009/04/08 - 2009/05/31 Fragmenty snu, Galerie Moderna, Praha
  stálá expozice 1990 - České umění 1908 - 1968. Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
  stálá expozice 1995 - České moderní umění 1900 - 1960, Veletržní palác, Praha

  Ostatní
  2004/09/12 4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností, Hotel Holiday Inn, Praha
  2007/12/01 Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha
  2006/10/10 a 2006/10/24 V závěsu avantgardy?, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc


  fotografie, scénografie, malířství, kreslení, grafika, poezie, koláž, artificialismus


Díla autora v naší galerii

 • Románská kompozice

  450 000 Kč
  460 000 Kč
  27 x 40 cm

  umístění : Praha - Galerie znalecký posudek z roku 2009, znalecký osudek D.Halata z r 2007

  Koupit obraz