Kozák Vlastimil

 • * 21.01.1911 (Bedihošť (Prostějov) Česká republika)
  + 05.12.1997 (Andělská Hora (Bruntál) Česká republika)


  malíř, básník

  1938 - 1939 Akademie výtvarných umění, Praha, Nejedlý Otakar
  1938 - 1946 Akademie výtvarných umění, Praha, Štech Václav Vilém
  1945 - 1947 Akademie výtvarných umění, Praha, Nejedlý Otakar

  0 - ? Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO)
  0 - 0 Svaz českých výtvarných umělců Ostrava
  0 - 0 Český fond výtvarných umění (ČFVU)
  1939 - ? Jednota umělců výtvarných
  1939 - ? Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM)
  1947 - 1949 Skupina moravských výtvarníků
  1960 - ? Svaz českých výtvarných umělců (SČVU)


  Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
  Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), Praha
  Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
  Národní galerie v Praze, Praha


  Autorská
  1971/12/02 - 1972/01 Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940 - 1971, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  1986/06/19 - 1986/09/30 Vlastimil Kozák: Krajiny, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. , Přerov (Přerov)
  2001/03/03 - 2001/05/03 Vlastimil Kozák: Obrazy, fotografie, texty, zámek Přerov, výstavní sál, Přerov (Přerov)
  2002/08/01 - 2002/09/08 Vlastimil Kozák: Poetické krajiny, zámek Přerov, výstavní sál, Přerov (Přerov)

  Společná
  1943/02/07 - 1943/02/28 Umlěci národu, Klub přátel umění v Olomouci, výstavní síň, Olomouc (Olomouc)
  1945/11/10 - 1945/12/30 Jednota umělců výtvarných: 134. výstava, Palác Myslbek, Praha
  1946/11/23 - 1947/01/05 Jednota umělců výtvarných: Členská výstava, Praha, Praha
  1948/11/05 - 1949/01/02 50 let Jednoty umělců výtvarných (Díl II.), Jednota umělců výtvarných, výstavní síně, Praha
  1950/08/02 - 1950/08/10 Výtvarní umělci olomouckého kraje v boji za mír a socialismus, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  1950/10/21 - 1950/11/12 Členská výstava Krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců v Olomouci - 1950, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  1951/01 - 1951/04 Zemědělská práce ve výtvarném umění, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
  1958/10/12 - 1958/11/15 Členská výstava obrazů, grafiky, soch, užitého umění a architektury, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  1960/05/08 - 1960/06/30 15 let výtvarného umění v Olomouckém kraji, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  1971/04/28 - 1971/07/11 Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971: Výstava k 50. výročí KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  1980/04/29 - 1980/06/01 Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1980/06 Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
  1987/10/08 - 1987/11/29 Výtvarní umělci Olomoucka k 70. výročí VŘSR, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)

  Ostatní
  2007/06/09 10. výročí úmrtí akademického malíře pana Vlastimila Kozáka, Andělská Hora (Bruntál), Andělská Hora (Bruntál)


  katalog autorský
  rok vydání, název (podnázev)
  1971, Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940-1971 (Výstava k 60. narozeninám umělcovým),
  1986, Vlastimil Kozák: Krajiny,

  katalog kolektivní
  rok vydání, název (podnázev)
  1943, Umělci národu (Olomouc) (Výstavy soudobého umění pod záštitou pana ministra lidové osvěty Emanuela Moravce),
  1945, CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze,
  1946, Jednota umělců výtvarných: Členská výstava,
  1948, 50 let Jednoty umělců výtvarných (II. díl),
  1950, Katalog členské výstavy Krajského střediska Svazu čs. výtvarných umělců Olomouc,
  1951, Zemědělská práce ve výtvarném umění,
  1958, Šestá členská výstava,
  1960, 15 let výtvarného umění 1960,
  1971, Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ),
  1980, Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
  1985, Krajská organizace Svazu českých výtvarných umělců v Ostravě 1985,
  1987, Výtvarní umělci Olomoucka (Na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce),
  1989, Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti (A/Ž 1989),
   2008, Krajina v tvorbě umělců olomouckého kraje (Malba, kresba, grafika),

  pozvánka autorská
  rok vydání, název (podnázev)
  1971, Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940-71 (Výstava uspořádána k šedesátým narozeninám umělcovým),
  2001, Vlastimil Kozák: Obrazy, fotografie, texty,

  encyklopedie/slovník
  rok vydání, název (podnázev)
  1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),
  1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
  2001, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VI. Kon - Ky),