Kalvoda Alois

 • * 15.05.1875 (Šlapanice u Brna (Česká republika))
  + 25.06.1934 (Běhařov u Klatov (Česká republika))


  1888 - ? Gymnázium, Brno, ?
  1892 - 1897 Akademie výtvarných umění, Praha, Mařák Julius Edvard

  0 - ? Jednota umělců výtvarných
  1897 - 1934 Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes)
  1905 - ? Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM)

  žáci:
  ? - ? Václavek Hilar , Praha Praha
  ? - ? Hrádková Ludmila K. , ?
  ? - ? Nebeský Zdeňek , ?
  ? - ? Hůrka Otakar , ?
  ? - ? Rožánková Drábková Marta , ?
  ? - ? Klos Jan , ?
  ? - ? Salamánek František , Běhařov Běhařov
  ? - ? Schauer Karel , ?
  ? - ? Soušek Václav , Krajinářská škola O. Nejedlého _
  ? - ? Spáčil Emil , ?
  ? - ? Spáčil (Žeranovský) Jan , ?
  ? - ? Šimková Elgrová Milena , ? ( krajinomalba)
  ? - ? Šlár Josef , Uměleckoprůmyslová škola Praha
  ? - ? Špitník Ladislav J. též Špitálník, ?
  ? - ? Štěpánek Václav , ?
  ? - ? Janke Svatopluk , Soukromá malířská škola A. Kalvody Praha
  ? - ? Andrle Bedřich , ?
  ? - ? Hérink F. (Ferdinand) Hanuš , Akademie výtvarných umění Praha
  ? - ? Matysová Svobodová Anna , ?
  ? - ? Rendl Karel , ? ( krajina)
  ? - ? Neubertová Maryša , ?
  ? - ? Diringer Emil , ?
  ? - ? Diviš Jan , ?
  ? - ? David Josef , ?
  ? - ? Cerhová Anna , Praha Praha
  ? - ? Bobeš Svatopluk , ?
  ? - ? Škrabánek František , ?
  ? - ? Jůzl Jan , Běhařov Běhařov
  ? - ? Ulšmíd Václav F. , Ukrajinská akademie _
  ? - ? Petrovický Josef , ?
  ? - ? Lange František , ?
  ? - ? Bloman Antonín , ?
  ? - ? Pospíšil Karel , ?
  ? - ? Mareš Vratislav , ?
  ? - ? Pokrupa Zdenko , ?
  ? - 1943 Šimek Jindřich , ?
  1903 - ? Diviš Jan , ? ( malba)
  1911 - 1916 Schadt Karel , ?
  1921 - 1922 Komárek Jaroslav , ?
  1922 - 1923 Košnař Václav , ?
  1924 - 1927 Hlavsa Jaromír Jan , ?
  1925 - 1925 Břežný František , ? ( malířství)
  1927 - ? Vyhnánek Václav , Běhařov Běhařov ( Krajinářství a krajinomalba)
  1929 - 1932 Holec Karel , ? ( malířství (krajina))


  0 - 0 Praha, Praha
  0 - 0 Brno, Brno (Životním tématem Aloise Kalvody byla krajina. Projevil se tak možná i vliv rodných Šlapanic. Alois se narodil jako osmý z desíti dětí. Otec brzy zemřel, matka přesto umožnila synkovi studovat na gymnáziu v Brně. K maturitě však nedošel, v roce 1892 již byl studentem krajinářské speciálky Julia Mařáka na pražské Akademii výtvarných umění. Mařák výrazně ovlivnil budoucí Kalvodovu tvorbu. Mladý umělec se v Praze seznámil také se spisovatelem J. Herbenem, který podporoval jeho literární pokusy. Jako jednoroční dobrovolník nastoupil Kalvoda v roce 1896 k 8. pěšímu pluku v Brně (stačil přitom obeslat svými pracemi několik výstav), rok 1899 strávil jako voják v Bosně, celý další život už však spojil výhradně s uměním. V roce 1899 vstoupil do Spolku výtvarných umělců Mánes a získal na Vinohradech ateliér po Luďku Maroldovi, ve kterém si o rok později otevřel soukromou malířskou školu. Mezi žáky byli například Karel Němec, Josef Váchal, Martin Benka. V létě s nimi vyjížděl malovat v plenéru, zejména na Křivoklátsko a do Lochovic (v roce 1905 koupil na Křivoklátsku rodný domek českého houslisty F. Lauba a zřídil v něm virtuosovo muzeum). Alois Kalvoda získal v roce 1900 Hlávkovo stipendium, které mu umožnilo studijní cesty do Paříže, na Marnu a do Mnichova. Po návratu vystoupil ze SVU Mánes, stal se spoluzakladatelem SVUM a členem jeho výboru. Vstoupil do Jednoty umělců výtvarných v Praze. K jeho pestrým aktivitám patřila činnost přednášková a publicistická (Čas, České slovo, Moravská orlice, Lidové noviny). Od roku 1907 přispíval do spolkové revue JUV Dílo, kterou také v letech 1909 – 1912 redigoval. V roce 1913 byl spolu s oběma Uprky, Muchou, Jaroňkem, Lolkem a dalšími mezi zakladateli Domu umělců v Hodoníně. V roce 1917 s přispěním ministerské subvence koupil a opravil barokní zámeček v Běhařově na Šumavě. Mohla se tak uskutečnit jeho myšlenka zřídit stálou letní malířskou školu. Běhařov se pak stal do konce života Kalvodovým domovem. Bytostný krajinář Kalvoda prošel ve své tvorbě několika etapami. Začátky jsou poznamenány plenérismem a jeho českými přestaviteli, Mařákem, Chittussim, Kavánem (krajiny s břízkami, potoky a chalupami, Osiky u Velkých Němčic, absolventská práce, 1897; Krajina, Na potoce 1898; Z Litavy, 1899), krátce naturalismem (Buchlov, Perštejn, 1902), francouzským pobytem s vlivem impresionismu ( Na Marně, 1900). Příklon k secesnímu symbolismu podnítil četné obrazové cykly (typické obrazy Cesta, 1901 a Podzimní slunce, 1902) . Melancholická atmosféra přelomu století, která našla výraz v secesním dekorativismu, vyhovovala malířovu lyrickému naturelu. Vznikala pro Kalvodu typická díla : Vesnička v břízách, Slovácko-1906, Rybník v březovém háji, zimní krajiny (Tání na Volyňce). Po roce 1910 dýchnou z umělcových obrazů ozvěny impresionismu (Slovácká chalupa, Tichý koutek, Pohled od Křivoklátu), malíř se však již dopracoval vlastního brilantního krajinářského výrazu (Macocha, 1928; Zamrzlá tůň, Krajina v zimě), který ojediněle sahá i k expresi (Večer). Při svém lyrickém založení se Kalvoda nevyhýbal ani monumentální tvorbě (obrovské plátno Chodsko a jiné panoramatické veduty) a scénografii ( Prodaná nevěsta, 1915, Její pastorkyňa, Hubička). Pokoušel se i o vlastní divadelní tvorbu (drama Marhovský, 1913, uvedeno v Brně a Hodoníně, lyrická hra Hořec, 1922). Svůj literární talent uplatnil v redakční práci. Spoluzaložil a řídil Umělecký list SVUM, vydal knihu Přátelé a výtvarníci a v roce 1932 autobiografické Vzpomínky. Jeho rozsáhlé dílo představilo dvacet domácích samostatných výstav a řada expozic, které svými pracemi obeslal. Posmrtná výstava, kterou v roce 1936 uspořádala v Praze JUV, čítala 110 obrazů. Alois Kalvoda vystavoval mnohokrát i v zahraničí ( Vídeň, Berlín, Hamburk, Varšava, Saint Louis, Mnichov, Benátky, Kyjev, Řím, Düsseldorf, Poznaň, Paříž, Pittsburg a další). Jeho dílo je zastoupeno v mnoha našich i zahraničních galeriích a muzeích. Kalvodovská krajina se stala ve světě výtvarného umění pojmem a ovlivnila generace následovníků. Šlapanický rodák Alois Kalvoda, který dnes patří ke klasikům ve svém žánru, proslavil svým dílem brněnský region. zdroj: www.brno.cz)
  0 - 0 Marna, Marna (studijní pobyt)
  0 - 0 Křivoklát, Křivoklát
  0 - 0 Praha - Vinohrady, Královské Vinohrady (Praha) (získal ateliér po L. Maroldovi, ve kterém r. 1900 otevřel malířskou školu)
  1900 - 1900 Paříž (Paris), Paříž (Paris) (studijní pobyt)
  1901 - 1901 Mnichov (Müchen), Mnichov (München) (studijní pobyt)
  1917 - 0 Zámek Běhařov, Běhařov na Šumavě (zakoupil)


  malířství, ilustrace, krajinářská malba, tištěné dekorace
  IČ - jk01052752
  malíř, ilustrátor, dramati.
  Od roku 1905 jezdil na Křivoklát. Žil v tzv. Laubovně, kde zřídil v r. 1912 muzeum památek po slavném houslistovi Ferdinandu Laubovi. Vydal také dokumentární spisu o tomto českém houslistovi.
  Pro neshody s obcí nakonec většinu věcí z muzea daroval pražské konzervatoři.


  Brzy po vstupu na Akademii výtvarných umění v Praze navázal kontakty se spisovatelem Janem Herbenem, u kterého hledal podporu pro své první literární pokusy, v letech 1896-1897 si odbyl vojenskou službu, v roce 1899 vstoupil do SVU Mánes a získal po Luďkovi Maroldovi v Praze na Vinohradech ateliér, ve kterém v roce 1900 otevřel soukromou malířskou školu. Prošli jí mj. Karel Němec, Josef Váchal a Martin Benka. Obdržel Hlávkovo stipendium, které mu umožnilo studijní pobyty v Paříži (s Josefem Mařatkou), na Marně (1900) a v Mnichově (1901). Roku 1905 koupil na Křivoklátsku chalupu českého houslisty Ferdinanda Lauba a přeměnil ji na Laubovo muzeum. 1905 vystoupil z Mánesa, stal se spoluzakladatelem Sdružení výtvarných umělců moravských, členem jeho výboru. Vstoupil do Jednoty umělců výtvarných v Praze. 1917 zakoupil barokní zámek v Běhařově na Šumavě. Už v roce 1892 publikoval v Herbenově Času, roku 1900 poznal Antonína Sovu, graficky upravil obálku jeho knihy Ivův román, později ilustroval Buchlov Bedřicha Kočího, album České Švýcarsko ad. Od roku 1902 přednášel o umění a publikoval v Času, Českém Slově, Moravské Orlici a v Lidových novinách, od 1907 přispíval do Díla, které pak 1909-1912 redigoval. 1913 napsal tříaktové drama Marhovský (uvedeno v Brně a v Hodoníně), 1915 navrhl scénu pro Smetanovu Prodanou nevěstu, 1919 spoluzaložil a řídil Umělecký list Sdružení výtvarných umělců moravských, 1922 napsal lyrickou hru Hořec, 1929 vydal knihu Přátelé výtvarníci a 1932 Vzpomínky. Julius Mařák ho leccos naučil, avšak jako všichni jeho žáci, byl i Kaván přitahován plenérismem Antonína Chittussiho. Už ve svém absolventském obraze Osiky u Velkých Němčic (1897) zachytil pohled do volné krajiny s vysokou ´barbizonsky´ podsvícenou oblohou. Při putování Mařákovy školy přírodou nezapřou některé jeho obrazy, např. Krajina, Na potoce (1898) také vliv Františka Kavána nebo Partie z Litavy (1899) vliv Otakara Lebedy. Po naturalistických pohledech na hrady Buchlov a Pernštejn (1902) a po návštěvě Francie, kdy odvedl daň impresionismu v olejomalbě Na Marně (1900), opustil plenérismus a po návštěvě Mnichova se bezvýhradně oddal secesnímu symbolismu, který byl bytostně blízký jeho imaginaci živené literárními sklony. Z četných obrazových cyklů a sekvencí jsou nejkvalitnějšími doklady této proměny obrazy Cesta (1901) a Podzimní slunce (1902), v nichž Kalvoda přešel k secesní plošné stylizaci, dekorativnímu rytmu linií, tvarů a lomených zelenavých, fialových, žlutých a modrých barevných odstínů. Další, křivoklátské období 1905-1917 charakterizuje odklon od symbolismu k iluzivním, světelnými kontrasty mezi temným předním a světlým druhým plánem vyznačeným, pohledům do krajiny. Po přechodném obrazu Nad Berounkou (1905) s vysokým oblačným nebem následují už typická díla Vesnička v břízách, Slovácko (1906), Rybník v březovém háji a zimní krajiny, např. Tání na Volyňce. V nich se spojuje naturalismus s malířským dekorativismem jako reziduem secese. Po roce 1910 Kalvoda uvolňuje rukopis velkou quasiimpresionistickou skvrnou (Slovácká chalupa, Tichý koutek, 1913), kterou často robustně nanáší špachtlí (Pohled od Křivoklátu). Od roku 1917 využívá své malířské virtuozity k technicky brilantně malovaným krajinným scenériím, ozvláštněným často silným protisvětlem (Macocha, 1928), zářivou bělobou v obrazech Zamrzlá tůň, Krajina v zimě, vzácně i expresionistickou skvrnou (Večer).
  zdroj - JSe (Jaroslav Sedlář), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1996. s. str. 334-335


Díla autora v naší galerii

 • Domky ve vesnici *

  55 000 Kč
  78 000 Kč
  32 x 23 cm

  původní rám i bildrám znalecký posudek č.590/2009 Pohled na chalupy s cestou, v pozadí kopec a vpravo ploty od zahrad. Stáří cca 100 let.

  Koupit obraz