Hurt Josef

 • * 26.06.1904 (Kutná Hora)


  ? - ? Obchodní akademie, Kolín (Kolín nad Labem), ?
  ? - 1947 Univerzita Karlova, Praha (Právnická fakulta ), ?

  malířství, právnictví


  V l. 1922-1928 úředník ve spořitelně. V r. 1928 emigroval do Argentiny, po dvou letech se vrátil. V r. 1931 jmenován ředitelem Městské spořitelny v Kouřimi. Po absolování práva na UK se stal zástupcem exportní společnosti v Jižní Americe. Po komunistickém převratu v r. 1948 se manželce podařilo odjet za ním do Argentiny. Od roku 1971 se věnuje malířství, absolvoval dvě malířské školy. V roce 1998 přispěl Nadaci pro obnovu krypty v kostele sv. Štěpána financemi a v roce 1999 daroval kouřimské městské knihovně knihy za 38 tisíc korun. Žije v Argentině.

  0 - 0 Praha, Praha
  0 - 0 Kolín, Kolín (Kolín nad Labem)
  0 - 0 Kouřim, Kouřim
  0 - 0 Argentina, _


Díla autora v naší galerii