Forman Petr

 • * 02.06.1920 (Čáslav)
  + 16.03.2008


  Impresionismus, Krajinomalba

  česká


  Miloš Forman - bratr, režisér


  Pavel Forman se narodil 2. června 1920 v Čáslavi, Rudolfu a Anně Formanové, jako prostřední syn mezi bratry Blahoslavem a Milošem. Na přání otce zde maturoval na Učitelském ústavu.

  Pod patronací malíře Františka Tichého studoval na grafické škole v Praze, pracoval a učil se také přímo u Tichého v ateliéru. Za okupace, po skončení grafické školy, se musel skrývat před gestapem, které zavřelo jeho čáslavskou výstavu plnou protinacistické symboliky a pracoval jako výtvarník u východočeské činohry.

  Po válce začal studovat na Akademii výtvarných umění v Praze v proslulé krajinářské škole profesora Otakara Nejedlého, který ho velmi ovlivnil profesionálně i lidsky. Po únoru 1948 neprošel politickými prověrkami a musel z akademie odejít bez diplomu, přestože úspěšně složil všechny zkoušky. Akademický titul mu škola přiznala až po roce 1989.

  V padesátých letech, po zrušení všech nezávislých výtvarných spolků včetně Myslbeka, jehož byl členem, se vrátil ke své původní profesi, učil výtvarnou výchovu na školách v Doksech u Máchova jezera a Jestřebí, ale především stále maloval, zejména kouzelnou krajinu okolního Máchova kraje.


Díla autora v naší galerii