Florián Václav


  • 1998, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G),


Díla autora v naší galerii